A terület neve: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel
A terület kódja: HUBN10007
A madártani jelentőséggel bíró terület nagysága: 115194,2 hektár
Tengerszint feletti magasság: 110-895 méter
A terület átlagos tengerszint feletti magassága: 550 méter
A terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül: Különleges Madárvédelmi Terület – Special Protection Area (SPA)
Egyéb védettség:

  • Fontos Madárélőhely (Important Bird Area – IBA) Zempléni-hegység és Szerencsi dombság IBA – 94 223 ha; Hernád-völgy IBA – 25 586 ha
  • Különleges természetmegőrzési terület (Natura 2000)
  • Országos jelentőségű védett terület
  • Helyi jelentőségű védett terület

Általános leírás: A Bodrog, a Hernád és az északkeleti országhatár által körbezárt területen terül el. A Zemplén vulkanikus eredetű középhegység nagy térszintkülönbségekkel, szurdokvölgyekkel, a körbezárt völgyekben rétekkel. Főként szubmontán és montán bükkösök, gyertyános-tölgyesek borítják. A Szerencsi-dombság a Zempléni-hegység lábánál terül el.
Madártani jellemzés: Az egyik legfontosabb ragadozómadár-élőhely Magyarországon. Igen változatos madárvilággal rendelkezik, különösen az erdei fajok (harkályfélék, légykapófélék) élnek nagy számban a területen. A nagy testű ragadozómadarak és a fekete gólyák a peremterületeken és a folyóvölgyekben is rendszeresen táplálkoznak.
Földhasználat: Beépített terület, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság (gyepgazdálkodás, szántóművelés), természetvédelem és kutatás, turizmus, vadászat, vadgazdálkodás, vízgazdálkodás.
Veszélyeztető tényezők: Erdősítés, intenzív erdőgazdálkodás, infrastruktúra fejlesztése, iparosítás, városiasodás, kitermelő iparágak, madarak zavarása, mezőgazdasági művelés csökkenése, felhagyása, tűzifagyűjtés, üdülés, turizmus, vízgazdálkodási problémák.

A kijelölés alapjául szolgáló fajok és állományuk:

Kód

Név (tudományos név)

Fészkelő állomány

Telelő állomány

Átvonuló állomány

Kritérium

A030

Fekete gólya (Ciconia nigra)

18-20 pár

  

B

A072

Darázsölyv (Pernis apivorus)

40-50 pár

  

B

A080

Kígyászölyv (Circaetus gallicus)

5-10 pár

  

A

A089

Békászó sas (Aquila pomarina)

20-25 pár

  

A

A404

Parlagi sas (Aquila heliaca)

10-15 pár

  

A

A122

Haris (Crex crex)

51-100 pár

  

B

A215

Uhu (Bubo bubo)

5-10 pár

  

A

A234

Hamvas küllő (Picus canus)

51-100 pár

  

B

A239

Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos)

51-100 pár

  

A

A021

Bölömbika (Botaurus stellaris)

  

1-5 pd.

D

A027

Nagy kócsag (Egretta alba)

  

előfordul

D

A031

Fehér gólya (Ciconia ciconia)

51-100 pár

  

B

A073

Barna kánya (Milvus migrans)

  

1-5 pd.

D

A075

Rétisas (Haliaeetus albicilla)

  

előfordul

D

A081

Barna rétihéja (Cicrus aeruginosus)

5-10 pár

  

D

A084

Hamvas rétihéja (Circus pygargus)

1-5 pár

  

D

A097

Kék vércse (Falco vespertinus)

előfordul

  

D

A511

Kerecsensólyom (Falco cherrug)

1-5 pár

  

C

A220

Uráli bagoly (Strix uralensis)

51-100 pár

  

A

A339

Kis őrgébics (Lanius minor)

11-50 pár

  

C

A127

Daru (Grus grus)

  

51-100 pd.

D

A151

Pajzsoscankó (Philomachus pugnax)

  

előfordul

 

A082

Kékes rétihéja (Circus cyaneus)

  

11-50 pd.

D

A166

Réti cankó (Tringa glareola)

  

előfordul

D

A429

Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus)

51-100 pár

  

C

A238

Közép fakopáncs (Dendrocopos medius)

101-250 pár

  

D

A236

Fekete harkály (Dryocopus martius)

101-250 pár

  

B

A320

Kis légykapó (Ficedula parva)

1-5 pár

  

D

A246

Erdei pacsirta (Lullula arborea)

51-100 pár

  

D

A229

Jégmadár (Alcedo atthis)

11-50 pár

  

C

A224

Lappantyú (Caprimulgus europaeus)

101-250 pár

  

B

A321

Örvös légykapó (Ficedula albicollis)

251-500 pár

  

C

A339

Tövisszúró gébics (Lanius collurio)

500-1 000 pár

  

B

A307

Karvalyposzáta (Sylvia nisoria)

előfordul

  

D

A255

Parlagi pityer (Anthus campestris)

előfordul

  

D

A103

Vándorsólyom (Falco peregrinus)

  

előfordul

D

A094

Halászsas (Pandion haliaetus)

  

1-5 pd.

D

A098

Kis sólyom (Falco columbarius)

 

ritka

 

D

A092

Törpesas (Hieraaetus pennatus)

  

előfordul

D

Kritériumrendszer magyarázata: A megadott kritériumok a Madárvédelmi Irányelv I. mellékletében szereplő – területek kijelölésekor kötelezően figyelembe vett – fajok állományméretét az országos állományhoz viszonyítva (p) jelezik. Az egyes kódok ennek értelmében: A – 100 > p > 15%, B – 15 > p > 2%, C – 2 > p > 0%, D – nem jelentős.

2009 06 07 101

2009 07 16 300