A Zempléni-tájak Helyi Akciócsoport területén a „Helyi értékek és örökség feltárása, megőrzése és védelme, hitélet ápolása” célterület megnevezésű LEADER pályázat kapcsán, a Zöld Kör a következő célok megvalósítását vállalta „A Sárospataki járás természeti értékeinek bemutatása” című természetvédelmi szemléletformáló projektjében.

Természetvédelmi tanulmány összeállítása, kidolgozása, a következő elemekkel:

  • a Sárospataki Kistérség (Járás) és településeinek bemutatása,
  • a járás nemzetközi védettség alatt álló területeinek leírása, elemzése, bemutatása,
  • a járás nemzeti védettség alatt álló területeinek leírása, elemzése, bemutatása,
  • a járás tájvédelmi értékeinek összegyűjtése, leírása, elemzése, bemutatása,
  • térkép és fotó mellékletekkel gazdagon kiegészítve.

Ismeretterjesztő előadások szervezése és tartása: a járás különböző településeinek oktatási intézményeiben 20 alkalommal egy-egy 45 perces kiselőadás tartása a járás természeti értékeinek bemutatása céljából. Az előadások kapcsán bevezetőként a természetvédelem és annak területi kategóriái kerülnek bemutatásra általánosságban, majd ezt követően diaképek (powepoint) segítségével villanásszerűen a térség védett területei is megjelennek, különös tekintettel az adott településhez közeli természetvédelmi területekre.

Ismeretterjesztő honlap kialakítása és üzembe helyezése, a térség egyik kiemelt jelentőségű védett és veszélyeztetett madárfajáról a fekete gólyáról elnevezett portált – amelyet jelenleg is használ – a járás természeti értékeit hivatott bemutatni.

Természetvédelmi kiadványok, a projekthez kapcsolódóan két kiadvány gondozását vállaltuk fel. Egy 80 oldalas füzet segítségével Sárospatak és térsége természeti értékei kerülnek bemutatásra számos színes felvétel és térképvázlat segítségével, valamint egy A/2 plakát a védett növényekből mutat be egy „csokorra valót” a teljesség igénye nélkül. A kiadványok a projekt keretein belül nem kerülnek nyomtatásra, azok csupán letölthető formában elérhetők a jelen portálról.