A Natura 2000 az Európai Unió természeti értékeinek és területeinek megóvására létrehozott összefüggő ökológiai hálózata. Az EU a természetvédelem nemzetközi kereteit, a biológiai sokféleség megőrzése érdekében két egymást kiegészítő irányelvben fektette le. Az Élőhelyvédelmi Irányelv (ÉI) élőhelyek, növény- és más állatfajok védelmére kijelölt különleges természet-megőrzési területeinek (KTMT) és a Madárvédelmi Irányelv (MI) alapján a madarak védelmére kijelölt különleges madárvédelmi területek (KMT) együtteséből áll. Céljuk a területi védelem eszközeivel biztosítani a közösségi jelentőségű, veszélyeztetett, eltűnéssel fenyegetett, kis természetes kiterjedésű élőhelyek és sérülékeny, vagy bennszülött fajok kedvező természetvédelmi helyzetét természetes (európai) elterjedési területükön való megőrizését – vagy szükség esetén – helyreállítását.
A Natura 2000 hálózat kijelölése és fenntartása valamennyi uniós tagállam számára kötelező érvényű. Az EU csatlakozási tárgyalások során a bizottság megvizsgálta hazánk felkészültségét a tagság feltételei tekintetében, és megszabta, hogy mely közösségi jogi normákat kell a belépő tagországoknak teljesítenie. A Natura 2000 hálózat kijelölését az unió elengedhetetlen csatlakozási feltételként kezelte.
Azok az élőhelytípusok és fajok, amelyek fennmaradását csak azonnali intézkedéssel lehet biztosítani, kiemelt jelentőségűek és az unióban elsőbbséget, prioritást élveznek. Eddig mintegy 25 000 területet nyilvánítottak a Natura 2000 hálózat részévé, létrehozva ezzel a Föld legnagyobb természetvédelem alatt álló hálózatát, amely együttesen Európa területének majdnem egy ötödére terjed ki.

A Sárospataki Kistérség településeinek területét érintő Natura 2000-es területeket a XXIV. Térképmelléklet szemlélteti.

Az érintett települések külterületeire eső Natura 2000 hálózat foltjai az alábbi területfedést mutatják:

Település

A település területe

(hektár)

A települést érintő Natura 2000 terület(ek) neve

Terület kód

A település területét érintő Natura 2000 terület(ek) nagysága (hektár)

A Natura 2000 területek aránya a település összterületéhez képest

(%)

Különleges Madárvédelmi Terület (SPA)

Bodrogolaszi

2062,887

Bodrogzug, Kopasz-hegy,  Takta-közHUBN10001

207,884

37,103

Zemplén hegység, Szerencsi-dombság, Hernád-völgyHUBN10007

557,509

Erdőhorváti

5007,767

Zemplén hegység, Szerencsi-dombság, Hernád-völgyHUBN10007

4915,339

98,154

Háromhuta

3780,341

Zemplén hegység, Szerencsi-dombság, Hernád-völgyHUBN10007

3731,119

98,698

Hercegkút

780,039

Zemplén hegység, Szerencsi-dombság, Hernád-völgyHUBN10007

678,275

86,954

Kenézlő

2295,543

Felső-TiszaHUHN10008

205,473

8,951

Komlóska

2985,302

Zemplén hegység, Szerencsi-dombság, Hernád-völgyHUBN10007

2934,109

98,285

Makkoshotyka

1040,050

Zemplén hegység, Szerencsi-dombság, Hernád-völgyHUBN10007

968,337

93,105

Olaszliszka

3947,786

Bodrogzug, Kopasz-hegy,  Takta-közHUBN10001

1683,056

82,106

Zemplén hegység, Szerencsi-dombság, Hernád-völgyHUBN10007

1558,308

Sárazsadány

1530,963

Bodrogzug, Kopasz-hegy,  Takta-közHUBN10001

472,619

52,176

Zemplén hegység, Szerencsi-dombság, Hernád-völgyHUBN10007

326,170

Sárospatak

13770,405

Bodrogzug, Kopasz-hegy,  Takta-közHUBN10001

1657,241

38,975

Zemplén hegység, Szerencsi-dombság, Hernád-völgyHUBN10007

3709,821

Tolcsva

1648,441

Zemplén hegység, Szerencsi-dombság, Hernád-völgyHUBN10007

1457,841

88,438

Vajdácska

2279,892

Bodrogzug, Kopasz-hegy,  Takta-közHUBN10001

165,690

7,267

Vámosújfalu

1063,635

Bodrogzug, Kopasz-hegy,  Takta-közHUBN10001

492,919

58,691

Zemplén hegység, Szerencsi-dombság, Hernád-völgyHUBN10007

131,344

Viss

1390,287

Bodrogzug, Kopasz-hegy,  Takta-közHUBN10001

145,361

10,455

Zalkod

1021,539

Bodrogzug, Kopasz-hegy,  Takta-közHUBN10001

283,036

38,654

Felső-TiszaHUHN10008

111,834

Összesen

26393,285

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (SAC)

Bodrogolaszi

2062,887

Bodrogzug és Bodrog hullámtérHUBN20071

208,105

10,088

Háromhuta

3780,341

Központi-ZemplénHUBN20084

1549,669

40,993

Kenézlő

2295,543

Felső-TiszaHUHN20001

205,473

8,951

Komlóska

2985,302

Komlóska: Mogyorós-tető; Zsidó-rétHUBN20090

356,452

11,940

Olaszliszka

3947,786

Bodrogzug és Bodrog hullámtérHUBN20071

1727,012

43,746

Sárazsadány

1530,963

Bodrogzug és Bodrog hullámtérHUBN20071

441,697

28,851

Sárospatak

13770,405

Sárospataki MandulásHUBN20075

7,906

8,153

Long-erdőHUBN20081

486,761

Bodrogzug és Bodrog hullámtérHUBN20071

628,027

Vajdácska

2279,892

Long-erdőHUBN20081

165,548

7,261

Vámosújfalu

1063,635

Bodrogzug és Bodrog hullámtérHUBN20071

496,910

46,718

Viss

1390,287

Bodrogzug és Bodrog hullámtérHUBN20071

276,760

19,907

Zalkod

1021,539

Bodrogzug és Bodrog hullámtérHUBN20071

264,494

36,839

Felső-TiszaHUHN20001

111,834

Összesen

6926,648