A terület neve: Bodrogzug-Kopaszhegy-Taktaköz

A terület kódja: HUBN10001

A madártani jelentőséggel bíró terület nagysága: 22206,92 hektár

Tengerszint feletti magasság: 93-513 méter

A terület átlagos tengerszint feletti magassága: 110 méter

A terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül: Különleges Madárvédelmi Terület – Special Protection Area (SPA)

Egyéb védettség:

$1-        Fontos Madárélőhely (Important Bird Area – IBA) Bodrogzug-Taktaköz IBA; 31 853 hektár

$1-        Különleges természetmegőrzési terület (Natura 2000)

$1-        Országos jelentőségű védett terület

$1-        Helyi jelentőségű védett terület

$1-        Egyéb: Ramsari terület, 3 781 hektár

Általános leírás: A Bodrog mintegy 30 km hosszú, és 2-3 km széles magyarországi ártere, a Taktaköz és a Bodrog torkolata alatti Tisza-ártér és a Rakamazi-rét együttese. Területe ősi állapotokat idéz fel. Nyílt vizű és teljesen feltöltődött, náddal, gyékénnyel benőtt holtágak, ártéri mocsarak, mocsárrétek, puhafás ligeterdők, nemesnyár ültetvények és kevés hullámtéri szántó jellemzi a területet.

Madártani jellemzés: A nedves réteken, mocsarakban és ártéri erdőkben élő madarak jelentős élőhelye. A haris legfontosabb élőhelye Magyarországon, de jelentős gém- és szerkőtelepek is találhatók a területen. A Zemplénben fészkelő fekete gólyák és békászó sasok táplálkozóhelye is.

Földhasználat: Erdőgazdálkodás, halászat, mezőgazdaság, turizmus és üdülés, vízgazdálkodás.

Veszélyeztető tényezők: Erdősítés, intenzív erdőgazdálkodás, madarak zavarása, mezőgazdasági művelés felhagyása, a mezőgazdasági termelés intenzitásának növekedése, növényzet égetése, természeti események, üdülés és turizmus

A kijelölés alapjául szolgáló fajok és állományuk:

Kód

Név (tudományos név)

Fészkelő állomány

Telelő állomány

Átvonuló állomány

Kritérium

A021

Bölömbika (Botaurus stellaris)

50 pár

  

B

A024

Üstökösgém (Ardeola ralloides)

<50 pár

  

A

A026

Kis Kócsag (Egretta garzetta)

30 pár

  

B

A027

Nagy kócsag (Egretta alba)

80 pár

  

C

A029

Vörös gém (Ardea purpurea)

75 pár

  

B

A030

Fekete gólya (Ciconia nigra)

>10 pár

 

1000 pd.

B

A060

Cigányréce (Aythya nyroca)

<100 pár

  

B

A073

Barna kánya (Milvus migrans)

4 pár

  

C

A081

Barna rétihéja (Cicrus aeruginosus)

175 pár

  

B

A089

Békászó sas (Aquila pomarina)

1 pár

  

D

A122

Haris (Crex crex)

<200 pár

  

A

A196

Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus)

620 pár

  

A

A197

Kormos szerkő (Chlidonias niger)

550 pár

  

B

A215

Uhu (Bubo bubo)

3 pár

  

B

A222

Réti fülesbagoly (Asio flammeus)

5-20 pár

30 pd.

 

B

A097

Kék vércse (Falco vespertinus)

>4 pár

  

D

A404

Parlagi sas (Aquila heliaca)

1 pár

  

D

A075

Rétisas (Haliaeetus albicilla)

1 pár

  

D

A072

Darázsölyv (Pernis apivorus)

1 pár

  

D

A034

Kanalasgém (Platalea leucorodia)

50 pár

  

B

A032

Batla (Plegadis falcinellus)

0-2 pár

  

D

A031

Fehér gólya (Ciconia ciconia)

80 pár

  

C

A023

Bakcsó (Nycticorax nycticorax)

70 pár

  

B

A022

Törpegém (Ixobrychus minutus)

<30 pár

  

C

A393

Kis Kárókatona (Phalacrocorx pygmeus)

10 pár

 

20 pd.

B

A104

Császármadár (Bonasa bonasia)

5 példány

  

C

A234

Hamvas küllő (Picus canus)

5 pár

  

D

A272

Kékbegy (Luscinia svecica)

10 pár

  

D

A339

Kis őrgébics (Lanius minor)

90-100 pár

  

C

A127

Daru (Grus grus)

  

10000 pd.

A

A151

Pajzsoscankó (Philomachus pugnax)

  

20000 pd.

B

A042

Kis lilik (Anser erythropus)

  

10 pd.

D

A082

Kékes rétihéja (Circus cyaneus)

 

50-60 pd.

 

C

A119

Pettyes vízicsibe (Porzana porzana)

<60 pár

  

B

A379

Kerti sármány (Emberiza hortulana)

0-1 pár

  

D

A429

Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus)

<190 pár

  

B

A238

Közép fakopáncs (Dendrocopos medius)

<50 pár

  

C

A236

Fekete harkály (Dryocopus martius)

30 pár

  

C

A246

Erdei pacsirta (Lullula arborea)

55 pár

  

B

A229

Jégmadár (Alcedo atthis)

90 pár

  

B

A224

Lappantyú (Caprimulgus europaeus)

20-30 pár

  

D

A321

Örvös légykapó (Ficedula albicollis)

>25 pár

  

D

A339

Tövisszúró gébics (Lanius collurio)

<900 pár

  

C

A307

Karvalyposzáta (Sylvia nisoria)

50 pár

  

C

A255

Parlagi pityer (Anthus campestris)

<80 pár

  

D

A120

Kis vízicsibe (Porzana parva)

<50 pár

  

C

A094

Halászsas (Pandion haliaetus)

  

0-5 pd.

D

A121

Törpevízicsibe (Porzana pusilla)

5-10 pár

  

A

Kritériumrendszer magyarázata: A megadott kritériumok a Madárvédelmi Irányelv I. mellékletében szereplő – területek kijelölésekor kötelezően figyelembe vett – fajok állományméretét az országos állományhoz viszonyítva (p) jelezik. Az egyes kódok ennek értelmében: A – 100 > p > 15%, B – 15 > p > 2%, C – 2 > p > 0%, D – nem jelentős.

2011 05 18 089

2013 01 28 253a