A terület neve: Sárospataki Mandulás
A terület kódja: HUBN20075
A terület nagysága: 7,9 hektár
Tengerszint feletti magasság: 120-175
A terület átlagos tengerszint feletti magassága: 150
A terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül: Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület – Special Areas of Conservation (SAC)

Jelölő fajok:
Növény

Fajnév

Tudományos név

leánykökörcsin

Pulsatilla grandis

Élőhely típusok

Élőhely kód

Élőhely

40A0

* Szubkontinentális peripannon cserjések

6190

* Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia)(*fontos orchidea-lelőhelyei)

6240

* Szubpannon sztyeppék

Természetvédelmi prioritások és célkitűzések

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása

Természetvédelmi célkitűzések (SDF 6.2 Management)

Általános célkitűzés:A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:  

  • A szubpannon sztyeppéken, a védett sztyeppfajok állományát veszélyeztető mértékű cserjésedés esetén kismértékű, szelektív cserjeirtás végzendő a törpemandulás cserjések meghagyásával. A területen megjelenő akác, esetleg egyéb idegenhonos növényfajok egyedei eltávolítandók.
  • A szubpannon sztyeppéken a fenti szelektív cserjeirtást 3-4 évente októberben kézi módszerrel történő kaszálással is ki lehet egészíteni.
  • A szubpannon sztyeppéken a cserjésedés megakadályozása céljából pásztorló, vagy szakaszolt legeltetést szintén lehet alkalmazni megfelelő legelőállat sűrűség mellett.
  • Az antropogén hatásra kialakuló gyakori tűzesetek megelőzendők.