A Sárospataki Kistérség legnagyobb részét barna erdőtalajok (BE) borítják (~52,9 %). Az agyagbemosódásos barna erdőtalaj elsősorban a Zempléni-hegység területén jellemző, a barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalajok) főképpen a hegylábi részeket, a Hegyalját fedik, míg a kovárványos barna erdőtalaj a Kenézlő–Viss–Zalkod homokhátat borítja. A réti talajok (R) a terület ~31,1 %-án találhatók meg, ezen belül a típusos réti talaj főként a Bodrogköz középső részein jellemző, de egy kisebb foltban Sárospatak északkeleti határában is előfordul. A szintén alluviális üledéken képződött, homokos vályog, vályog fizikai féleségű, réti öntéstalajok a Bodrogköz, Bodrog felé eső, részeit borítják. A Kistérség felszínét ~14 %-ban fedő fiatal, nyers öntéstalajok főkén a Bodrogköz határoló folyói, a Bodrog és a Tisza mentén jellemzőek. A területet ~1,2 %-ban fedő váztalajok közül a köves és földes kopárok előfordulása első sorban Hercegkút környékére jellemző, míg az alluviális üledéken képződött humuszos homokos talajok foltjai a Bodrogközben lelhetők föl. A láptalajok területi részaránya kicsi (~ 0,7 %). Kisebb foltokban csak Györgytarló határárában jelennek meg, elsősorban a felszíni depressziókban kialakult – mára lecsapolt – egykori vízjárta területeken.

A Kistérség területén előforduló talajtípusok és azok kiterjedése, melyet a VII. térképmelléklet is szemléltet:

Talajtípus

Terület (hektár)

Területi arány (%)

Köves és földes kopárok

229,000

0,48082961

Humuszos homokos talajok

359,238

0,754289168

Agyagbemosódásos barna erdőtalajok

16813,751

35,30370826

Barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalajok)

6300,918

13,22999082

Kovárványos barna erdőtalajok

2095,743

4,400415481

Réti talajok

11160,343

23,43329089

Réti öntéstalajok

3650,798

7,665553409

Lecsapolt és telkesített síkláp talajok

336,881

0,70734655

Fiatal, nyers öntéstalajok

6679,347

14,02457581

Összesen

47626,019

100