A terület neve: Komlóskai Mogyorós-tető; Zsidó-rét
A terület kódja: HUBN20090
A terület nagysága: 356,5 hektár
Tengerszint feletti magasság: 230-503
A terület átlagos tengerszint feletti magassága: 340
A terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül: Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület – Special Areas of Conservation (SAC)
Jelölő fajok:
Kétéltű-hüllő

Fajnév

Tudományos név

sárgahasú unka

Bombina variegata

Gerinctelen

Fajnév

Tudományos név

erdélyi avarszöcske

Pholidoptera transsylvanica

erdélyi tarsza

Isophya stysi

szarvasbogár

Lucanus cervus

Növény

Fajnév

Tudományos név

leánykökörcsin

Pulsatilla grandis

Élőhely típusok

Élőhely kód

Élőhely

6230

* Fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidéki területeken és kontinentális európai területek domb- és hegyvidékein

6520

Hegyi kaszálórétek

9110

Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum)

9130

Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)

91M0

Pannon cseres-tölgyesek

Természetvédelmi prioritások és célkitűzések

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása

Természetvédelmi célkitűzések (SDF 6.2 Management)

Általános célkitűzés:A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:  

  • A fajgazdag szőrfűgyepek fennmaradása évenként egyszer történő kaszálással esetleg megfelelő állománynagyság mellett pásztorló, vagy szakaszolt legeltetéssel biztosítandó. A cserjésedés-erdősülés folyamatosan visszaszorítandó, elsősorban szelektív kézi cserjeirtással.
  • A hegyi kaszálórétek fennmaradása évenként egyszer lehetőleg nyár végére kitolt kaszálással biztosítandó, a beerdősülő területeken a cserjésedés-erdősülés folyamatosan visszaszorítandó, elsősorban szelektív kézi cserjeirtással, mely beavatkozás esetében kímélendőek a védett fásszárúak.
  • Az erdélyi tarsza állományainak megőrzéséhez a magasfüvű kaszálórétek fenntartása szükséges. Az élőhelyeinek becserjésedését esetenkénti szelektív cserjeirtással szükséges megakadályozni.
  • Az erdélyi avarszöcske állományának fennmaradásához a magas füvű gyepek és az ezekhez kapcsolódó sűrű, cserjés szegélyek megőrzése szükséges. Az élőhelyeinek túlzott mértékű becserjésedését esetenkénti szelektív cserjeirtással szükséges megakadályozni, a magas füvű gyepek részlegesen (pl. sávosan) kaszálandók.
  • A két szöcskefaj esetében szükséges az állományok változásának monitorozása.