A szervezet története, adatai

 

TÖRTÉNETÜNK

Az egyesület 1991 őszén alakult Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör néven. Ekkoriban a környezeti nevelésre és a természetvédelemre koncentráltunk tevékenységeink megszervezésében, melyek főleg városunk – Hajdúböszörmény – vonzáskörzetében valósultak meg. Az évek során fokozatosan kapcsolódtunk be a környezet- és fogyasztóvédelembe, a területfejlesztésbe és az ökoturisztikába, valamint közösségi és társadalmi részvételt erősítő tevékenységekbe.

Székhelyünk és egyben központi irodánk Hajdúböszörmény főterén található. Egy saját tulajdonú táborhellyel is rendelkezünk a Bodrog partján, ahonnan vízitúrákat szervezünk. Szerteágazó feladatköreink ellátását futó pályázati projektjeink függvényében 5-10 főállású munkatárs és több tucatnyi aktív önkéntes segíti. Hazai szinten együttműködés jellemzi munkánkat a regionális környezetvédelmi hatóságokkal, számos, a környezetvédelem és területfejlesztés mentén szerveződő civil szervezettel, valamint önkormányzatokkal és oktatási intézményekkel. Helyi szinten pedig mind a Hajdúságban, mind pedig a Bodrog mentén igyekszünk más területek mentén szerveződő civil közösségekkel is a partnerségre helyi együttműködések és programok kapcsán, amelyekben gyakran kezdeményező szerepet vállalunk. Különböző programjaink kapcsán jelentetünk meg, illetve jelentettünk meg tematikus hírleveleket is.

Küldetésünk a természet megóvása és a felnövekvő generáció környezeti tudatának kialakítása, illetve a felnőtt korosztály rossz beidegződésének helyes útra való visszaterelése, ezáltal a fenntarthatóságra való törekvést segítjük elő. Programjaink többsége interaktív jellegű, melyek a környezeti nevelésen kívül közösségformáló erővel is bírnak.  

Céljaink között szerepel, hogy a Hajdúságban, különösen a Hajdúböszörményben élő emberek megismerjék tevékenységünket, különböző szemléletformáló előadásaink illetve programjaink által. A legfőbb hangsúlyt a környezetvédelem, a természetvédelem, illetve az egészségmegőrzés kap.

Tevékenységeink célcsoportja elsősorban Hajdúböszörmény és a hajdúsági települések lakossága, különösen a tanuló ifjúság, a hátrányos helyzetben élő rétegek, helyi önkéntesek, civil szerveződések, öntevékeny kezdeményezések, kis- és középvállalkozások. Ezen kívül Északkelet- Magyarországon, valamint nemzetközi együttműködések kapcsán a Magyarország-Szlovákia határmenti térségben élők

 

SZERVEZET ADATAI

Az egyesület hivatalos neve: ZÖLD KÖR – A Föld Barátai Magyarország tagja
Az egyesület rövid neve: ZÖLD KÖR
Szervezeti forma: közhasznú egyesület
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.

Képviselő neve: Molnár Antal elnök
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság bejegyzési száma: TPK:60.796/1991/3

Az alakulás időpontja: 1991. szeptember 21.

Bankszámla adatok:

  • OTP Bank (forint) főszámla:
    11738060 – 20062871
  • Polgári Takarékszövetkezet (forint) főszámla:
    61200285 – 14035641

Adószám: 19128111-1-09
KSH Szám: 1912811-9499-529-09