Országos jelentőségű „ex lege” védett természeti területeknek a törvény (a természet védelméről szóló, 1996. évi LIII. tv.) által védetté nyilvánított természeti területeket nevezzük. „Ex lege” védett természeti területnek minősülnek a lápok, szikes tavak, kunhalmok, földvárak, források és víznyelők. „Ex lege” védettek a barlangok is, de ezek – jellegüknél fogva – védett természeti értékek.

A törvény erejénél fogva („ex lege”) védett természeti területek:

  1. természetvédelmi területnek minősül valamennyi

·         Láp: A Sárospataki Kistérség területén egy láp található, Komlóska külterületén a 16,742 hektáros Zsidó-rét.

·         Szikes tó: A Sárospataki Kistérség területén nem található ilyen védett természeti terület.

  1. természeti emléknek minősül valamennyi

·         Kunhalom: A Sárospataki Kistérség területén nem található ilyen védett természeti emlék.

·         Földvár: A Sárospataki Kistérség területén két földvár található: Vár-hegy (Erdőhorváti), Pusztavár vagy Solymos vára (Komlóska – Erdőhorváti).

·         Forrás: A Sárospataki Kistérség területén 230 forrás található.

·         Víznyelő: A Sárospataki Kistérség területén nem található ilyen védett természeti emlék.

A törvény erejénél fogva („ex lege”) védett természeti értékek:

  • Barlangok: A Sárospataki Kistérség területén nem található ilyen védett természeti érték.

A weblap az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Magyarország Kormányának LEADER keretéből
a SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. kivitelezésében valósult meg.

logo